Specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych

Specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych

W szkole uczymy się czytać, pisać rysować, liczyć. Jednak zaburzenia neurorozwojowe mogą powodować, że podstawowe umiejętności ucznia stają się dla dziecka nieosiągalnym celem. Często problemy dyslektyczne wiążą się z dysfunkcjami ruchowymi, przez co dziecko bywa wykluczane ze wspólnej zabawy i nabiera przekonania o swoje niskiej wartości.

Zarówno u dzieci z ADHD, i jak i u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju mogą współwystępować inne zaburzenia, takie jak:

  • dysleksja - trudności w czytaniu
  • dysortografia – uporczywe błędy w pisowni, zapominanie o zasadach
  • dysgrafia – niekształtne, nierówne, brzydkie pismo, które czasami trudno odczytać
  • dyskalkulia – znacznie obniżone wobec normy zdolności liczenia
  • specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych - problemy w opanowaniu umiejętności ruchowych ( wiązanie sznurowadeł, jazda na rowerze, pisanie i rysowanie, nieporadność na zajęciach wychowania fizycznego, w grach i zabawach

U niektórych dzieci obserwuje się tiki, czyli mimowolne ruchy (np. mruganie, unoszenie ramion , potrząsanie głową lub mimowolne wokalizacje np. chrząkanie, siorbanie, wulgaryzmy). Mogą też występować zaburzenia mowy, takie jak jąkanie się albo mutyzm, czyli utrata zdolności mówienia. Często u dzieci rozwijają się zaburzenia lękowe, a także problemy ze snem.

Czy artykuł był użyteczny?

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak zmienić ustawienia.

Akceptuję