Jak pomóc dziecku z nieuwagą w domu?

Jak pomóc dziecku z nieuwagą w domu?

Aby pomagać dziecku, jako rodzice musimy się jako pierwsi nauczyć, że krzyczenie, wyśmiewanie, surowe kary, bardzo wysokie wymagania i brak pochwał - zamiast rozwiązać problemy, będą je nasilać. Następnym krokiem jest wprowadzenie nawyków i regularna, codzienna praca, w której pomocne będą zalecenia psychoterapeuty.

Autor: lek. med. psychoterapeuta Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
  • Wprowadź jasne zasady: jakie zachowanie jest pożądane? Czego dziecko nie może robić? Jakie będą konsekwencje łamania reguł? Jak naprawiać błędy? Ważna jest konsekwencja w przestrzeganiu tych zasad.
  • Wprowadź planowanie do życia Twojego dziecka.  Niech zapisane regulaminy, spis obowiązków domowych dziecka, plan dnia czy schemat odrabiania pracy domowej zawisną w widocznym miejscu. Ustal stałą porę na odrabianie lekcji. Dziel pracę na etapy. Każdy etap musi być przeprowadzony do końca! Zapewnij przerwy np. na robienie pajacyków między nauką poszczególnych partii materiału.
  • Zorganizuj cichy i spokojny kąt z dobrym oświetleniem do nauki. Przy odrabianiu lekcji wyłącz radio, telewizor, usuń z biurka wszelkie niepotrzebne przedmioty. Staraj się skupić uwagę dziecka na jednej czynności.
  • Używaj poleceń pozytywnych („skupmy się na tym zadaniu...”), a nie negatywnych („przestań wreszcie skubać zeszyt...”). Nie zwlekaj z chwaleniem dziecka („ładnie narysowałeś ten domek”). Pozwalaj dziecku odrabiać pracę samodzielnie, ale kontroluj jego działania. Powtarzaj dziecku, czego się od niego oczekuje. Spróbuj zapomnieć o często używanych wyrażeniach typu „Już Ci to mówiłem...”
  • Pozwól dziecku bawić się ołówkiem czy długopisem, jeśli to pozwala mu się lepiej skupić na wykonywanym zadaniu. Podsuwaj rozwiązania, pokazuj możliwości naprawienia popełnionego błędu. Nie staraj się naraz walczyć ze wszystkimi objawami ADHD, dopóki nie zaburzają one funkcjonowania Twojego dziecka.
  • Kilkakrotnie zademonstruj w jaki sposób dziecko ma wykonywać obowiązki domowe, a potem wykonajcie je razem. Przy samodzielnym wykonywaniu zadania przez dziecko w razie potrzeby instruuj go ustnie i zwracaj uwagę na elementy, które ewentualnie trzeba skorygować.
  • Umieszczając kolejne prace domowe na liści obowiązków dziecka podkreślaj rangę tego wydarzenia i dojrzałość dziecka do jego wykonania i zdolność do jego samodzielnej realizacji. Pamiętaj, że dziecko z ADHD nie znoszą monotonnych czynności. Jeśli dziecko opanowało samodzielne wykonywanie domowych obowiązków, zgódź się mu nadać im żywszy charakter, np. pozwalając dziecku śpiewać w trakcie sprzątania. Używaj w czasie sprzątania zegara (aby dziecko uczyło się także kontroli czasu).
  • Zapewnij dziecku dostęp do bogato ilustrowanych książek. Łącz naukę z zabawą. Używaj w zadaniach przykładów, związanych z jego ulubionymi przedmiotami. Małe dzieci mają skłonność do identyfikowania się z tym, co lubią, dlatego nigdy nie krytykuj jego upodobań. Umożliwiaj dziecku poznawanie nowych rzeczy przez wspólne spacery i wycieczki. Chodź z nim na rolki, na rower, graj w piłkę albo ping - ponga.

       Poświęć dziecku czas i uwagę!

Czy artykuł był użyteczny?

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak zmienić ustawienia.

Akceptuję