Jak pomóc dziecku w czytaniu i pisaniu?

Jak pomóc dziecku w czytaniu i pisaniu?

Niektórzy dorośli nie potrafią zrozumieć, dlaczego dziecko zdolne, myślące, nie potrafi płynnie czytać (znając litery), gubi sens czytanego tekstu, a pisze tak brzydko i tak myli i przestawia litery, że czasem odczytać własnego pisma.

Autor: Danuta A. Matukiewicz, neurologopeda

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania obejmują dysortografię – niemożność nabywania umiejętności poprawnego pisania, oraz dysgrafię – nieprawidłowy poziom graficzny pisma. Zaburzenia analizatora wzrokowego powodują mylenie liter o podobnym kształcie graficznym tj. ; b-p, d-g, a-o, u-w. Przy przepisywaniu dzieci popełniają błędy: opuszczanie liter lub części wyrazu, gubienie linijek, przestawianie liter, cyfr, a także uporczywe błędy ortograficzne.

Jak pracować z dzieckiem? Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu powinny być prowadzone systematycznie, najlepiej codziennie, a przynajmniej co drugi dzień, ale nie długotrwałe. Głośne czytanie nie może trwać dłużej niż 10-15 minut, pisanie powinno być również krótkotrwałe. Razem czytanie i pisanie nie może przekraczać 35 minut!

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu powinny być procesem wieloetapowym. Pierwszy krok to ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:

 • ćwiczenia orientacji kierunkowej (np., zabawa w chowanego, skąd dochodzi głos)
 • ćwiczenia równowagi (np., chodzenie po narysowanej linii)
 • zabawy zręcznościowe (bierki, gry planszowe)
 • zabawy ruchowe (rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów).

Kolejnym etapem są ćwiczenia sprawności manualnej do których zaliczamy:

 • zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn przy wykorzystaniu samych palców
 • układanki płaskie puzzle, klocki
 • nawlekanie koralików
 • wycinanie z papieru.

Potem przechodzimy do ćwiczeń graficznych, które obejmują:

 • rysowanie za pomocą szablonów
 • pogrubianie konturów
 • rysowanie szlaczków literopochodnych.

Następny krok stanowią ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe i orientację przestrzenną:

 • dobieranie par jednakowych obrazków(domino obrazkowe),
 • uzupełnianie niedokończonych wyrazów
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami
 • wyszukiwanie i dobieranie jednakowych liter
 • układanie figur geometrycznych

Kolejnym etapem są ćwiczenia analizatora słuchowego (wspomagające naukę czytania i pisania):

 • rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia (szmery, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów)
 • rozpoznawanie głosów przyrody (ptaków, zwierząt)
 • zabawy ruchowe ze śpiewem.

Ostatnim etapem w nauce czytania i pisania są ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:

 • podział na sylaby np. nazwy obrazka z wyklaskiwaniem
 • liczenie sylab w wyrazie
 • dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów (np. powiedz jaki to wyraz l – o – k – o – m – o – t – y – w – a)

Kiedy dziecko ma już utrwaloną znajomość alfabetu można przejść do czytania i pisania. Najpierw zaczynamy od sylab dwuliterowych (‘do’, ‘na’, ‘pa’, ‘la’), potem wyrazów dwusylabowych (do – mek, ta – ma, bu– ty), dopiero później trzyliterowych (kot, nos, noc, las) i wyrazów wielosylabowych, wyrażeń i zdań. Pomocne w nauce czytania jest wspólne czytanie na głos, dziecko powinno czytać głośno a dorosły ciszej. Przydatne są również książki z dużym drukiem, krótkimi tekstami, obrazkami dobrze ilustrującymi treść). Podczas czytania zadajemy dziecku pytania o treść prowokując do streszczenia przeczytanego tekstu.

W przypadku nasilonych trudności należy poddać dziecko diagnozie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a w razie potrzeby skierować na terapię pedagogiczną, w ramach której stosuje się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

 
Czy artykuł był użyteczny?

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak zmienić ustawienia.

Akceptuję